Ураганът

  Ураганът – „ХАРВИ“

Ураганът

„ХАРВИ“ наводни стотици хиляди автомобили в Северна Америка и собствениците им неминуемо ще се лишат от тях. В замяна на тлъсти чекове от застрахователите. За съжаление обаче много от тези автомобили няма да бъдат добросъвестно рециклирани, а често ще се появят на пазара за автомобили втора ръка, при това нерядко след символичен ремонт. България, както знаем, е магнит за всякакви не съвсем прозрачни коли втора ръка, и няма да е чудно, ако доста от наводнените автомобили стигнат и тук.

 

„ХАРВИ“ наводни стотици хиляди автомобили в Северна Америка и собствениците им неминуемо ще се лишат от тях в замяна на тлъсти чекове от застрахователите. Ураганът За съжаление обаче много от тези автомобили няма да бъдат добросъвестно рециклирани. Често ще се появят на пазара за автомобили втора ръка, при това нерядко след символичен ремонт. България, както знаем, е магнит за всякакви не съвсем прозрачни коли втора ръка, и няма да е чудно, ако доста от наводнените автомобили стигнат и тук.